Jak strażak został sołtysem

Dziś, przedostatni już raz, w tej kadencji w teren wyjechali pracownicy Biura Rady Miejskiej w Sulechowie. Tym  razem odwiedzili wieś Pomorsko w celu przeprowadzenia wyborów na sołtysa tej wsi. Zebranie odbyło się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Miejską, której przedstawicielka prowadziła kolejne już zebranie wyborcze. Jako że gościmy na wsiach sulechowskich od dawna spotkaliśmy tam wielu znajomych.

Kilka minut przed rozpoczęciem zebrania do rejestracji stało jeszcze mnóstwo osób a na liście już było ponad 80 mieszkańców (łącznie uczestniczyło 127 uprawnionych mieszkańców wsi). Z tego powodu zebranie rozpoczęło się z opóźnieniem a i tak jeszcze długo potem docierali nowi. Całe towarzystwo jak starych znajomych powitała Pani Radna Ela Musiałek, z odpowiednim humorem i natężeniem głosu do zgromadzonej publiki. Następnie Pan Bartosz przedstawił podstawowe warunki sprawnego przeprowadzenia wyborów żeby nie nocować w Pomorsku. Nie wielu go jednak słuchało gdyż spotkanie uznali jako wspaniały czas na pogawędki towarzyskie dawno nie widzianych sąsiadów, znajomych. Nie udało się dlatego (i ze względu na wysoką frekwencję na zebraniu) zakończyć wyborów w 90 minut co było już powszechnością w innych sołectwach (zebranie zakończyło się grubo po 130 minutach.

W kolejności punktów programu było:

– wybór komisji skrutacyjnej w liczbie trzech mieszkańców (niestartujących na żadne funkcje) Łukasik Tadeusz, Czuliński Bartłomiej, Kaczyńska Renata.

– przyjęcie zgłoszeń na kandydatów na sołtysa: Jan Grzegorzewski i Michał Duczmiński.

– sprawozdanie z działalności ustępującej Pani sołtys Anny Data

– w tym samym czasie drukowały się karty wyborcze w ilości równej osób na liście obecności

– głosowanie na sołtysa

– przerwa techniczna na liczenie kart po głosowaniu

– ogłoszenie wyników wyborów: Michał Duczmiński – 95 głosów, kontrkandydat – 29

– potwierdzenie czy komisja skrutacyjna ma dalej w niezmienionym składzie pracować

– przyjęcie kandydatur na członków Rady Sołeckiej (zgłoszono 6 nazwisk – kandydaci wyrazili zgodę)

– głosowanie na członków RS w Pomorsku.

– wybory na radnego Rady Sołeckiej (z liczeniem głosów)

– wyniki głosowania do Rady Sołeckiej

– zakończenie zebrania.

Po gratulacjach i zakończeniu zebrania nowy sołtys wraz z nową Radą Sołecką odbyli pierwsze spotkanie robocze na temat problemów wsi.

Raz jeszcze gratulujemy nowo wybranym i życzymy sukcesów w walce z urzędami :/