Po sesyjne okruchy

Jak już wcześniej pisaliśmy na sesji RM w Sulechowie (pewnie nie tylko tu) dzieje się wiele rzeczy, których nie sposób opisać w jednym artykule. Poza tym była by to nudna relacja nie łapiąca „za oko”. Dlatego też od pewnego czasu rozkładamy to na części pierwsze aby skupić się nad jednym tematem w jednym newsie. Dziś na tapetę bierzemy sprawę uchwały o nagrodzie kulturalnej. Sprawa banalnie prosta jak zapisy w projekcie uchwały ale nie dla wszystkich. Skoro to takie proste to trzeba skomplikować – idąc tym tokiem myślowym jeden radny wnosił o zmianę zapisu na podobny jaki sam „wymyślił”. Oczywiście nie doczytał albo chciał błysnąć i koledzy radni to odrzucili.

W związku z tym projektem uchwały, który został przyjęty przez większość i tak małej ilości radnych obecnych na sesji tego dnia, Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w temacie tej nagrody.

Poniżej ogłoszenie burmistrza:

„Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej związane z projektem uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Opinie pisemne należy nadsyłać do 7 maja 2019 r. na adres Urzędu Miejskiego Sulechów: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: os@sulechow.pl, z dopiskiem Konsultacje projektu uchwały – nagrody kulturalne.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje:Konsultacje projektu uchwały – nagrody kulturalne.”

 

 Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

załącznik:   uchwalaNagrody