STRAJK w oświacie

Jako że Nasza Szkoła Podstawowa w Cigacicach jest również placówką oświatową Gminy Sulechów i pracują w niej nauczyciele – członkowie ZNP oraz innych związków zawodowych, Oni również przystąpili do Strajku. W szkole obecnie jest niewiele dzieci, którymi z mocy prawa…