Święto Miłosierdzia Bożego

Tydzień Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się dzisiejszą Niedzielą Miłosierdzia Bożego – dniem ustanowionym przez Papieża Jana Pawła II. Po Mszy odmówimy koronkę o Boże miłosierdzie dla Nas i całego świata. Objawiając się św. s. Faustynie Jezus obiecał, że ktokolwiek będzie odmawiał…