Apel o Nasz most

Trwa sesja Rady Miejskiej w Sulechowie (od 10.00). Jest to już szósta w nowej kadencji. Jest już czwarta godzina obrad i właśnie zakończyli głosowanie projektów uchwał przygotowanych na tą sesję. Wśród projektów kilka istotnych, dotyczących mieszkańców wsi. Jedna z nich bardzo istotna dla mieszkańców całej Polski ale przede wszystkim mieszkańców Regionu Cigacic – dotycząca mostu. W punkcie 16.11 wszyscy radni obecni na sesji (16 osób) zagłosowało za Apelem Rady Miejskiej w sprawie mostu w Cigacicach. Treść apelu przedstawiamy w załączniku.