Bez zadyszki…

Jak się dużo biega to i można się zasapać, bez względu na wiek, trasę, czy długość biegu. Tymczasem maratończycy już na pewno skoro chcą wyśrubować zawsze lepsze czasy niż wcześniej. Dziś, mimo 11 etapu Maratonu, spotkaliśmy się ponownie z zawodnikami tego biegu w Klępsku. Przyjechali Oni po raz 11 do kolejnej wsi, na kolejny etap i wcale a wcale nie byli zdyszani. Ba, nawet nie wykazywali oznak zmęczenia. Z uśmiechem na ustach witali się w Klępsku z sołtysową wsi i znajomymi mieszkańcami a kiedy trzeba było się rozejść padali sobie nawet w ramiona.

Tradycyjnie, jak poprzednio w innych wsiach, w Klępsku o 18.00 mimo wymaganego kworum ludzie się schodzili i schodzili (mniejsze zdyscyplinowanie). Kiedy wydawało się już że wszyscy co chcieli być przyszli, o 18.09 przewodniczący zebrania, wice przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie rozpoczął zebranie sprawozdawczo wyborcze wsi Klępsk. Na sali 31 uprawnionych do głosowania i paru „obcych”. Pan Stanisław wita zebranych i dochodzących nadal mieszkańców. Następnie przekazuje głos Bartoszowi Budzie (pracownik biura RM – obcy) w celu zapoznania mieszkańców z zasadami głosowania na sołtysa. Potem nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej do której weszli: Agnieszka Jelinek, Małgorzata Paluszkiewicz, Marian Szłyk. Kiedy komisja się ukonstytuowała i wybrano przewodniczącą (zgłosiła się do komisji sama).  Rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów na sołtysa, która jak dla nas wyglądała jak ustawka. Ale nie będziemy tego kwestionować gdyż skoro mieszkańcy się na to zgodzili, znaczy się że tak musi być. Zgłoszono zatem jednego kandydata (właściwie kandydatkę) i padła propozycja (z sali) zamknąć listę, co też zostało uczynione. Na liście zgłoszeń widniało jedno ale jakże znajome nazwisko: Magdalena Mikulska-Jaroszkiewicz. Kiedy przygotowywano karty do głosowania Pani sołtys Klępska zdawała relacje z działań w minionej kadencji. W wyniku sprawozdania zrodziły się pytania którym pozwolono wybrzmieć w przestrzeni publicznej i nie można ich było zamieść pod dywan. To z kolei wywołało burzę i wiele się zrodziło pytań. Dywagacje i rozmowy zostały zerwane na czas głosowania w którym wzięło udział 35 mieszkańców wsi.

W wyniku głosowania na starą – nową Panią sołtys oddano 33 głosów a dwa były nieważne.

Po zgłoszeniu siedmiu kandydatów na pięcioosobową Radę Sołecką dyskusję podjęto na nowo do chwili przygotowania kart do głosowania. Rozmowy na tematy nurtujące problemy trwała również do końca spotkania (podczas i po wyborach). Do Rady Sołeckiej Klępska wybrano:

  • Ireneusza Dub – 29 głosów
  • Barbarę Wanio – 32 głosy
  • Sandrę Król – 29 głosów
  • Jolantę Paluszkiewicz – 26 głosów
  • Ewa Stawik – 20 głosów

Przewodniczącym Rady Sołeckiej wybrano Ireneusza Dub, który od lat działa z młodzieżą klępską bez kompleksów ale za to z osiągnięciami.