Przewodnicząca zaprasza

Jak nas poinformowano w Biurze Rady Miejskiej w Sulechowie Przewodnicząca Rady Miejskiej Izabela Wojewoda organizuje kolejne spotkanie w Ratuszu na temat odpadów komunalnych wytwarzanych na posesjach niezamieszkałych (należy przez to rozumieć – posesje na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza). Na to spotkanie zaproszeni są przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości oraz zainteresowane osoby.
Poniżej treść zaproszenia Pani Wojewody:
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, zarządców nieruchomościami, zainteresowane osoby na spotkanie dotyczące analizy gospodarki odpadami dla lokali niezamieszkałych.
Spotkanie odbędzie się podczas posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie (w Ratuszu).
Izabela Wojewoda
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie