Drugi konkurs rozstrzygnięty

Z nieoficjalnych źródeł, już pod koniec ubiegłego tygodnia dochodziły Nas słuchy o rozstrzygnięciu drugiego otwartego konkursu na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zadania były dwa  i oferty wpłynęły również dwie. Jednakże komisja powołana przez burmistrza i tak ze wszelką starannością przyjrzała się oferentom pod stosując kryteria:

  • możliwość realizacji zadania
  • kalkulację kosztów
  • proponowaną jakość wykonania zadania
  • planowany udział środków własnych
  • planowany wkład rzeczowy
  • sposób realizacji zadań w latach poprzednich.

Obie oferty zaopiniowano pozytywnie  Burmistrz Sulechowa przyznał dotacje w sposób następujący:

  • 4 100 złotych na Jubileuszowe spacery historyczne po 700 letnim Sulechowie i okolicach dla Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Przewodnik Lubuski”
  • 2 000 złotych na Bezpieczna Odra – przyjazna rzeka dla Ratownictwa Wodnego RESCUE.

Gratulujemy wybranym i oczekujemy informacji o realizacji zadań.