Burmistrz na konwencie

W dniach 27-29 marca br. w Karpaczu odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. W obradach uczestniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak, która przedstawiła ukierunkowanie polityki spójności po 2020 r., priorytety rozwoju woj. lubuskiego oraz harmonogram konkursów na najbliższy kwartał. Udział w konwencie wzięli wojewoda lubuski, burmistrzowie i wójtowie gmin. Wśród uczestników tego konwentu, był Nasz burmistrz co go tłumaczy z nieobecności na proteście w Cigacicach w piątek 29 marca .

Tematem konwentu była Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego.

– Chcemy, żeby strategia była prosta, jasna, z wyznaczonymi konkretnymi priorytetami. To my wskazujemy inwestycje kluczowe dla regionu. Sami przygotowujemy ten dokument, który liczy już ponad 100 stron. Mamy także uchwalony Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Te wszystkie dokumenty muszą być ze sobą spójne. Nasza strategia musi się również wpisywać w programy rządowe oraz unijne, ponieważ przygotowujemy się pod nową perspektywę. Stąd zmiana tego dokumentu następuje w bardzo dobrym czasie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Więcej w tym temacie na stronie Lubuskie.pl