Sołtys …

Sołtys prosi, Sołtys radzi, słuchać wiec go nie zawadzi. Tymi słowy chcemy przybliżyć Państwu działalność nowego gospodarza Sulechowa, który zgodnie z programem wyborczym realizuje swoje cele.

Szanowni Państwo,

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonych wzorców, określonych w terminach i do właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami, właściwość urzędu skarbowego do którego należy złożyć roczne rozliczenie PIT wybiera się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego czyli na dzień 31.12.2018 roku. Nie trzeba też składać w Urzędzie Skarbowym dodatkowego formularza ZAP-3. Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT np. PIT 37 czy PIT 28 wpisać swój aktualny adres.

Dla rozliczeń podatku PIT nie jest ważny adres zameldowania, lecz miejsce zamieszkania. Można więc złożyć deklarację podatkową PIT np. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, jeśli zamieszkuje się na terenie GMINY SULECHÓW, nawet jeśli adres zameldowanie mają Państwo poza nią.

inne bieżące informacje o działaniach przez Niego podejmowanych znajdziemy na www.sulechow.pl