Otwarte konkursy BS

Burmistrz Sulechowa ogłosił konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe. Zadania te to zadania z obszaru:

– turystyki i krajoznawstwa (kwota w 2019 – 7500zł; 2018 – 9800zł)

–  porządku i bezpieczeństwa (2019 – 11090zł; 2018 – 9090zł)

– oświaty i wychowania (2019 – 22000zł; 2018 – 33870zł)

– ochrony i promocji zdrowia (2019 – 30430zł; 2018 – 30430zł)

– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2019 – 44000zł; 2018 – 44000zł)

Zasady przyznania, szczegóły i terminy składania wniosków konkursowych znajdziemy pod adresem bip.sulechow.pl