Generado znaczy sukces

Fundacja Generado powołana została w 2016 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. Jej celem jest zadbanie o przyszłość dorastających podopiecznych, którymi z kolei stowarzyszenie opiekuje się od najmłodszych lat.

Jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miasta (2014 – 2018) nowo powstała Fundacja zwróciła się do burmistrza i radnych z prośbą o przekazanie działki w Sulechowie. Przy ulicy Czereśniowej, w sąsiedztwie starej S3, leżała odłogiem działka bez żadnego znaczenia. Generado przedstawiło pomysł na działalność tej organizacji, na tej działce, tłumacząc co chcą robić i uzyskała od Rady zgodę na jej przejęcie.
Po przejściu przez procedury z jej przejęciem, w 2018 roku, ówcześni radni z burmistrzem Odważnym w asyście władz fundacji wbijają „pierwszy szpadel” pod budowę domu opiekuńczego dla osób z autyzmem.

Mijają następne miesiące a władze fundacji, mimo rozlicznych problemów brną do przodu w realizacji swoich pomysłów związanych z działką i domem w Sulechowie. Powstają pierwsze sale, zatrudniane są pierwsi opiekunowie i przyjmują pierwszych podopiecznych w ramach polityki wytchnieniowej. W domu tym przebywają pierwsi pensjonariusze, którzy pod opieką specjalistów uczą się życia a w tym czasie ich rodzice (opiekunowie) mają kilka dni dla siebie na podreperowanie zdrowia czy po prostu na wypoczynek. Ta forma sprawdza się bardzo dobrze i zaczynają się odwiedziny różnych osób z różnych stron Polski w celu sprawdzenia sposobu funkcjonowania tego ośrodka. Wszyscy wyjeżdżają z Sulechowa pod wielkim wrażeniem. To się na prawdę sprawdza – ta forma opieki jest the best.

Serce rośnie jak nowe pomysły władz fundacji dzięki czemu wiele się tu dzieje a jeszcze więcej dziać się będzie. W maju 2022 roku Fundacja Generado przekazała plac budowy wykonawcy zadania pod nazwą: Zakład Aktywności Zawodowej. Rozpoczęła się budowa budynku A tego zakładu. Termin oddania to koniec lata 2023 roku. Cały zakład, docelowo, będzie się składał z dwóch budynków, w których pracę może znaleźć ok. 60 osób z niepełnosprawnością. Już wtedy, burmistrz Sulechowa cieszył się z tego faktu, że Generado dobrze sobie radzi i ze współpracy sąsiedzkiej.

11 września 2023 roku i właśnie jest, ten pierwszy i upragniony – budynek A Zakładu Aktywności Zawodowej. Uroczyste otwarcie i wielu, wielu ważnych gości choćby z racji środków, które dzięki nim zostały pozyskane na budowę ZAZ-u w Sulechowie. Z dalekiej Dani przybyli główni sponsorzy: przedstawiciele FUNDACJE VELUX, które składają się z dwóch fundacji filantropijnych VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN, są gospodarze miast okolicznych i wielu innych gości. Nastąpiło uroczyste otwarcie a przecięcia wstęgi oprócz gości dokonał również obecny burmistrz Sulechowa, Wojciech Sołtys.

Po tych uroczystościach Fundacja Generado wydaje komunikat, którego nie będziemy powielać ale zachęcamy Państwa do lektury pod adresem <<<<<<<>>>>>>>> komunikat z 11.09.2023 roku.

Miłej lektury i gratulacje dla Fundacji

Jacek D.