«Jego łaska na wieki»

„Niedziela – Dzień Pański, dzień Zmartwychwstania, dzień chrześcijan, jest naszym dniem. Jest on nazywany dniem Pańskim, ponieważ właśnie w tym dniu zwycięski Chrystus wstąpił do Ojca.” *

Ogłoszenia duszpasterskie na 2 niedzielę Wielkanocną 16 kwietnia 2023 r

 1. Dziś obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Jest to Międzynarodowe Święto Caritas.
  Po mszy odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego prosząc o to miłosierdzie dla nas i całego świata.
 2. Przy wyjściu z kościoła, dziś zbieramy ofiary na działalność charytatywną Caritas naszej Diecezji.
 3. Dziś uroczystość odpustowa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.
 4. W piątek, po wieczornej mszy świętej, półgodzinna adoracja w ciszy…
  (od maja :po godzinie)
 5. W przyszłą niedzielę – Niedziela Biblijna, która rozpocznie Tydzień Biblijny – Narodowe czytanie Pisma świętego. Jest to okazja do lektury Pisma świętego, w tym roku czytamy Ewangelię wg św. Jana i 3 listy Janowe. (św. Hieronim mawiał: Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa).
 6. Intencje mszalne na ten tydzień:
  wtorek – 08.30 +Władysław
  środa – 18.00 +Władysław
  czwartek – 18.00 +Zdzisław Golomski
  piątek – 18.00 – DB Weronika i Piotr
  sobota – +Władysław
  niedziela – 09.00 + Wojciech Bączkowski
  niedziela – 11.00 DB
 7. Tygodniki: Niedziela i Gość Niedzielny po 10 złotych na stoliku przy wyjściu z kościoła.

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

* czy niedziela jest dniem Pańskim