Mały strażak – duża pomoc

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Obecny program dotyczy dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu podniesienia gotowości bojowej lubuskich, lokalnych służb ratowniczych. Inaczej mówiąc chodzi o doposażenie naszych OSP:
– w Gminie Sulechów 5,
– w Powiecie Zielonogórskim ponad 30,
w sprzęt niezbędny do zapobiegania  i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Wykaz sprzętu >>> tutaj <<<

Program ten daje możliwość dofinansowania zakupów określonego sprzętu w formie dotacji w wysokości do 90 procent w kwocie max 18.000 zł

popularność cigacickiej OSP rośnie, już nawet dzieci się przebierają za małych strażaków

Dofinansowanie zakupów może osiągnąć nawet 100 procent jeżeli dane OSP połączy zakupy z działaniami edukacyjnymi dla miejscowej ludności w zakresie zagrożeń miejscowych i ich skutków .

Mały strażak – Duża pomoc z korzyścią dla Wielu

Waldek W.
foto RR SP Cigacice