Światło dobrych uczynków

Tak mówi Pan:
«Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem».
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 5 niedzielę zwykłą 5 lutego 2023 roku

 1. Dziś I niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Modlimy się za Naszą Parafię. Po mszy – Nabożeństwo eucharystyczne. Po rannej mszy i nabożeństwie, zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 2. Dziś przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary na utrzymanie i funkcjonowanie Hospicjów w naszej Diecezji.
 3. W sobotę 11 lutego przypada wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. Msza święta w intencji ludzi starszych i chorych połączony z udzieleniem Sakramentu chorych o godzinie 11.00. Proszę o pomoc tym osobom w dotarciu do kościoła.
 4. W sobotę przypada 1 rocznica śmierci ks. Stanisława Jastkowskiego, byłego proboszcza naszej Parafii. Pamiętajmy w modlitwach o Nim.
 5. Intencje Mszy świętych:
  sobota, 11.00 – w intencji ludzi chorych i starszych w naszej Parafii
  niedziela, 9.00 – +ks. Stanisław Jastkowski
  …………….., 11.00 – +Leszek i ++ z rodziny Podkalickich.
 6. Polecam prasę katolicką po 10 zł. Niedziela i Gość Niedzielny.
 7. Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci z klasy III za rozebranie dekoracji świątecznej i posprzątanie kościoła. Teraz sprząta dalej ulica Mickiewicza.

* czytanie (Iz 58, 7-10)