Wielkie śmieci co pół roku

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości WIELORODZINNYCH (bloki i kamienice) z terenu Gminy Sulechów. Harmonogram dla nieruchomości jednorodzinnych zostanie opublikowany w marcu 2023 r.*

Drodzy Mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Gabaryty (czyli odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach) z terenu Pięciowsi odbierać będą 10 marca i 6 września 2023 roku. Do tego czasu można gromadzić przy posesjach.Sulechów też w okolicy marca i września (szczegóły na zdjęciu) .

Gabaryty to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach na odpady komunalne np.:
– zużyte meble,
– wózki dziecięce
– materace i pierzyny,
– rowery i inne sprzęty domowe,
– zużyty sprzęt AGD (elektryczny i elektroniczny),
– zużyte opony.

*cytat z FB Gminy Sulechów

WJW