Wreszcie się wyjaśniło

Po kilku telefonach do Gminy i braku konkretów Gmina Sulechów wydała w końcu oświadczenie – wyjaśnienie w sprawie braku węgla na zakup preferencyjny. By nic nie wymyślać publikujemy słowo w słowo:

„Szanowni Mieszkańcy,
kilka słów wyjaśnienia odnośnie – budzącej spore emocje – kwestii preferencyjnego zakupu węgla. W 2022 r. do Urzędu Miejskiego Sulechów trafiły 772 wnioski w tej sprawie, a wynikające z nich zapotrzebowanie wyniosło łącznie 932 tony. Uwzględniając brak możliwości korzystania z opcji transportu kolejowego do Sulechowa, przekładało się to na 36-37 transportów samochodowych do wykonania. Po zawarciu umowy z jednym z tzw. podmiotów wprowadzających do obrotu, określonym w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych (Węglokoks SA), wskazano nam Terminal Nowiny Wielkie koło Witnicy, jako miejsce odbioru węgla przez Gminę. Logistycznie byliśmy przygotowani, by w relatywnie krótkim czasie – od połowy listopada do końca grudnia – dostarczyć potrzebny węgiel wszystkim zainteresowanym. W tym celu podpisaliśmy umowy ze wszystkimi pięcioma podmiotami z obszaru naszej gminy, które dotychczas zajmowały się sprzedażą węgla – działającymi zarówno na terenie miasta Sulechów, jak i na terenach sołeckich. Chcieliśmy w ten sposób maksymalnie wykorzystać cały potencjał osobowo-sprzętowy, którym dysponowali nasi przedsiębiorcy, a także ich doświadczenie w tej materii, by możliwie jak najsprawniej dostarczać węgiel mieszkańcom.
W sumie z Terminala Nowiny Wielkie przywieźliśmy do gminy Sulechów 310 ton węgla, a mieszkańcy odebrali dotychczas 251 ton. Sortymenty węgla, które były dostępne na Terminalu Nowiny Wielkie niemal „od ręki”, czyli groszek (w tym ekogroszek) oraz miał węglowy otrzymał każdy, kto złożył stosowny wniosek – nawet po terminie. Największym problemem w całym województwie lubuskim – podobnie jak w wielu innych regionach Polski – okazał się brak dostępności węgla grubego 25+ mm (typu orzech). Na ten sortyment było największe zapotrzebowanie (700 ton w naszej gminie), jednak jego podaż wyniosła ok. 10% popytu (Gminie Sulechów przypadło zaledwie 78 ton). Zdajemy sobie sprawę z rozgoryczenia osób, które dotychczas nie otrzymały zakładanego i wnioskowanego przydziału, jednak ciężko dostarczyć towar, który nie jest dostępny na rynku. Zakupu po cenie preferencyjnej możemy dokonać wyłącznie od podmiotu z którym mamy umowę, czyli Węglokoksu SA i cały czas czekamy na zrealizowanie zamówień złożonych jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.
Mamy świadomość, że zamówień złożonych w 2022 r. już nie zrealizujemy. Od 2 stycznia br. rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na 2023 r. Uwzględniając sytuacje, które miały miejsce w listopadzie i grudniu, musieliśmy zmodyfikować nieco zasady – jeśli osoba nie dokona płatności w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o przydziale węgla, jej wniosek dotyczący zakupu preferencyjnego paliwa stałego zostanie anulowany. Ma to usprawnić procedurę przydziału dla kolejnych osób na liście.”