Dom modlitw

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 8 stycznia 2023 roku.

nasz Dom Modlitw
 1. Dziś jest Święto Chrztu Pańskiego. Dzień ten kończy okres Bożego Narodzenia ale kolędy śpiewamy do Święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej – 2.02.23r),
 2. Dziś przypada 42 rocznica śmierci ks. Józefa Mokryńskiego, proboszcza Parafii Cigacice w latach 1952 – 1976. Pamiętajmy w modlitwach o zmarłym kapłanie.
 3. W sobotę dzień imienin ks. Bpa Seniora Pawła Sochy. Pamiętajmy o modlitwie w intencji solenizanta.
 4. 4. Zachęcamy by w domach chrześcijańskich były umieszczane kropielnice z wodą święconą, którą można wziąć z kościoła, ewentualnie poprosić kapłana o jej poświęcenie.
 5. Intencje mszy świętych na ten tydzień – godzina 8.30:
  środa – +Sławomir
  czwartek – +Sławomir
  piątek – +Sławomir
  sobota – +Sławomir
  niedziela – 9.00 +Eugenia , Irena i Franciszek Szadorscy
  niedziela – 11.00 +Włodzimierz Sitarczuk
  niedziela – 12.30 +Sławomir
 6. Polecam prasę katolicką (po 10 zł.) Niedziela i Gość Niedzielny
 7. Kolęda – przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską, który przychodzi z Bożym błogosławieństwem jest aktem publicznego wyznania wiary a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego (naszej rodziny) z Kościołem Parafialnym i tym samym z Kościołem Powszechnym.
  W czasie kolędy, starajmy się w miarę możliwości, być wszyscy obecni w domu. Stół nakrywamy obrusem, kładziemy Pismo Święte, stawiamy krzyż, naczynie z wodą święconą, kropidło i zapalamy świece. Wyłączmy telewizor! Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty a kandydaci do Bierzmowania swoje dzienniczki.
  Jednym z dobrych, a zapomnianym zwyczajem, jest wychodzenie gospodarza na przeciw kapłana.
  Troską o wspólnotę Kościoła i funkcjonowanie duszpasterza są ofiary składane na potrzeby duszpasterskie.
  Kopert, które zostawiam – proszę nie zaklejać (jedynie złożyć na pół).
 8. Wizyty duszpasterskie w tym tygodniu:
  poniedziałek od 15.20: Spacerowa, Zielona, Spokojna i Słoneczna;
  wtorek od 15.20: Kolejowa, Akacjowa i Klonowa;
  środa od 15.20: Sikorskiego i Dębowa;
  czwartek od 15.20: Pocztowa i Podgórna od nr 60 do nr 8 (lewa str)
  piątek od 15.20: 3 domy Górzykowo (przy moście) i Podgórna od nr 6 i 8C do 21
  sobota od 10.00 Portowa od 1B, po obu stronach aż do nr 41

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

* Ewangelia Mateusza (3, 13 – 17)