Węgiel od nowa

Nie dostałeś węgla w minionym roku w preferencyjnych cenach? To już pewnie przepadło. Spokojnie, nie ma takiej opcji …

Od dnia 1 stycznia 2023 r. rozpoczęto przyjmowanie nowych wniosków o zakup preferencyjny węgla w 2023 r., a ich nabór będzie trwał do 15 kwietnia 2023 r.” – informuje swoich podatników Urząd Miejski w Sulechowie. Z tego co wiemy podobnie to wygląda w innych samorządach.

W związku z powyższym informujemy, że proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków złożonych w 2022 r. został zamknięty. Mieszkańcom, którzy nie zrealizowali zakupu w 2022 r. – bądź dokonali zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony – niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2023 r.”

Następnie informują, że:
Wzór nowego wniosku o preferencyjny zakup paliwa jest dostępny na stronie internetowej bip.sulechow.pl w zakładce „PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA” oraz Biurze Obsługi Interesanta pokój 002 Urzędu Miejskiego Sulechów.

Na koniec UM informuje, że:
Wypełniony druk wniosku należy złożyć w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6,  66-100 Sulechów w Biurze Obsługi Interesanta pok. 002 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Pod dokumentem podpisał się Z-ca burmistrza Marcin Górzny

opracował WW