Narodziny Zbawiciela

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pań-ska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. *

Wystrój świąteczny po I Pasterce w Parafii Cigacice

Radość wielka zapanowała dziś w duszach i sercach chrześcijan – Narodził się Pan, Nasz Zbawiciel. Jak powiedział cigacicki Proboszcz podczas mszy pasterskiej o 22.00:
– nie było dla niego miejsca w gospodzie bo nie potrzebował go. On potrzebował ciszy i spokoju, dlatego Bóg pokierował i do stajenki.

Tak też i my w ciszy i spokoju przeżyjmy te święta Narodzenia Pańskiego w ciszy i spokoju, w rodzinnym gronie, miłej atmosferze i bez nadmiaru jadła. Tym co nam zostanie podzielmy się z bliźnimi, którym być może brakuje.
Polecam Jadłodzielnie w Sulechowie (koło biblioteki) i Zielonej Górze (ul. Moniuszki). Pamiętajmy też, że wyrzucanie jedzenia jest wielkim grzechem.

Za Proboszczem Parafii Cigacice, życzymy Wam wszystkim: mieszkańcom i Waszym gościom, zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, w rodzinnej atmosferze. Obfitości łask Bożej dzieciny i światła wiary w Pana Boga Naszego, Jezusa Chrystusa.

Waldek W.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 2 Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele*. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. 3 Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów*. 5 Albowiem Dziecię* nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju*. 6 Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki*. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.**

* Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2.1-14)
** Objawienie się Zbawcy, Księcia Pokoju