Dobrze wiedzieć, że …

To nie jest codzienność, choć w czasach niedawno minionych (?) było to dość częste zjawisko (wg polityki rządu). Tymczasem podejrzewam, że nikt tym się nie interesuje póki na niego nie spadnie nieszczęście…

Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w domu, należy przede wszystkim:
· Wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu;
· Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego odebrać akty zgonu;
· W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do zakładu pogrzebowego wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy poniżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.

Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w szpitalu, należy przede wszystkim:
· Udać się do działu statystyki w szpitalu aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok;
· Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po akty zgonu;
· Z kartą potwierdzenia odbioru zwłok oraz odzieżą do ubioru Zmarłego należy udać się do prosektorium (na terenie szpitala).
· W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do zakładu pogrzebowego wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy niżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.

Wykaz dokumentów, które są wymagane aby zorganizować pochówek:
– akt zgonu;
– karta zgonu;
– dowód osobisty oraz nr NIP osoby najbliższej, zlecającej pochówek;
– nr NIP oraz legitymacja emeryty, rencisty Zmarłego (jeśli taką posiada).

źródło >>>>>>

Odpowiedź do artykułu “Dobrze wiedzieć, że …

  1. WJ W Autor

    Z informacji uzyskanych od czytelników dowiedzieliśmy się również, że jeśli warszawianin zemrze w Sulechowie to po akt zgonu rodzina musi się zgłosić do urzędu miasta w którym stwierdzono zgon.