W sobotę, nie pracuje

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.
Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu. Jego celem jest przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne.

Święto obchodzone jest corocznie 3 grudnia od 1992 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych dopiero w 2012 roku.
Z tej okazji, jak co roku w Pałacu Prezydenckim, Prezydent z małżonką wręczy odznaczenia państwowe w piątek 2 grudnia o godzinie 12.00 (w sobotę nie pracuje). Oprócz wręczenia odznaczeń Prezydent będzie miał również swoje wystąpienie przed nimi, niepełnosprawnymi.

Prezydent, w dniu św. Barbary (niedziela 4.12.2022) , złoży wizytę w Pawłowickiej Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”. W programie wizyty:
– udział w mszy świętej ku czci św. Barbary w intencji górników oraz ofiar wypadków i katastrof górniczych
– Złożenie wiązanki kwiatów i znicza pod pomnikiem św. Barbary
– Spotkanie Prezydenta RP z górnikami oraz rodzinami zaginionych i tragicznie zmarłych górników
– po spotkaniu planowane jest wystąpienie Prezydenta dla mediów. O której? nie wiadomo bo ono może trwać i …