Twoja wiara cię uzdrowiła

Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”.
Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni…
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 28 niedzielę zwykłą 9.10.2022 r

W przyszłą niedzielę 44 rocznica wyboru na stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyłę – Jana Pawła II. Z tej okazji przeżywać będziemy 22 Dzień Papieski. Tym razem pod hasłem „Blask prawdy”. Jest to okazja do przypominania dziedzictwa, które nam zostawił i do budowania jego „Żywego pomnika” jakim jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdego roku wspiera ona finansowo uzdolnioną młodzież i studentów z mniejszych miejscowości, dając im również możliwość wzrostu duchowego. W grupie ok. 2 tys. stypendystów jest też 50 osób z naszej Diecezji. Zbiórka do puszek na ten cel – w przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła.
W piątek – Dzień Edukacji. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych nauczycielach: żyjących i zmarłych…
Od przyszłej niedzieli, przy wyjściu z kościoła będą rozdawane kartki na wypominki.
Różaniec (oprócz wtorku) codziennie o 17.30 i zaraz po nim msza święta…
Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
poniedziałek ………… 17.00 ++ Alfreda i Stanisław Niestój, Bronisława i Stanisław Werełło, Henryk Sonik.
poniedziałek ………… 18.00 +Grzegorz Grenda (greg. 10)
środa ……………………… ~18 +Grzegorz Grenda (greg. 12)
czwartek ………………… ~18 +Grzegorz Grenda (greg. 13)
piątek …………………….. 17.00 +Grzegorz Grenda (greg. 14)
piątek …………………….. ~18 DB Bożena i Leszek (40 rocznica ślubu)
sobota …………………….. ~ 18 +Grzegorz Grenda (greg. 15)
niedziela ………………… 09.00 ++ Konstanty Klupczyński, Maria i Stanisław Brylińscy
niedziela ……………….. 11.00 ++ z rodz. Gniteckich i Borowskich
niedziela ……………….. 12.30 +Grzegorz Grenda (greg. 16)
W sobotę o 16.30 – spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (kl. VII – VIII i I kl. średniej szkoły kto nie był jeszcze).
Przy wyjściu z kościoła (na stoliku) prasa katolicka:
– Niedziela – 10 zł
– Gość Niedzielny – 8 zł
– Gość ekstra – poświęcony kultowi Miłosierdzia Bożego – 12 zł

ks/ Proboszcz Jerzy Filipkowski

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”.
Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
*

Z innych parafii!
Podwyższenia Krzyża w Sulechowie:
W czwartek 13 października rocznica objawień fatimskich. Po Mszy św. procesja wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej. Na procesję przynosimy świece.
W czwartek błogosławieństwo wody, oleju i soli.
W piątek obchodzimy także Dzień Dziecka Utraconego. Podczas nabożeństwa różańcowego można zapalić  przy ołtarzu „światełko pamięci.” Proszę przynieść znicz. Po Mszy św. w salce katechetycznej spotkanie z psychologiem.

Św. Stanisława Kostki:
Informacja dla seniorów. Dom Dziennego Pobytu Emeryta i Rencisty zaprasza seniorów na Mszę św. w naszym kościele we wtorek, 12 X o godz. 10.00 z okazji Lubuskiego Tygodnia Seniora.
W Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie,  Koło Misyjne aktualnie przeprowadza zbiórkę mydełek, szczoteczek i past do zębów. Zebrane środki zostaną przekazane, poprzez Fundację Redemptoris Missio, do krajów afrykańskich. Akcja potrwa do końca października.

Waldek W.

* słowa ewangelii wg św. Łukasza (17. 11-19)