Supekom odpuszcza(?)

Jak się okazuje, sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie, ma również decydujące znaczenie dla lokalnej gospodarki, choćby odpadowej.

Jak się dowiadujemy z korespondencji, Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. wypowiedziało mieszkańcom wszystkie umowy:

„w przedmiocie świadczenia usług komunalnych polegających na usuwaniu nieczystości ciekłych z nieruchomości.”

Powodem wypowiedzenia umów, jest konieczność przeprowadzenia generalnego remontu wozu asenizacyjnego a co za tym idzie, obiektywne trudności skompletowania niezbędnych do jego remontu części zamiennych, wynikające z aktualnej sytuacji światowej…

„Jednocześnie informują, że jeśli w przyszłości możliwości techniczne i gospodarcze na to pozwolą, to odezwiemy się do Państwa z propozycją wznowienia współpracy w niniejszym zakresie.”

Tymczasem publikujemy wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Waldek Włodek