Bogobojni

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu. *

Ogłoszenia duszpasterskie na 19 niedzielę zwykłą 7 sierpnia 2022 r

Trwa sierpień – Miesiąc Trzeźwości, niech nie zabraknie i naszej modlitwy o trzeźwość dla Polski.
Przypominamy rodzicom i opiekunom, o trosce by dzieci i młodzież w czasie wakacyjnym mogła korzystać z niedzielnej mszy świętej.
Przypominam również o godnym stroju w miejscach świętych.
We wtorek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
W środę święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na KUL i IFT w Zielonej Górze.
Przypominamy rodzicom i opiekunom, by dzieci i młodzież w czasie wakacyjnego wypoczynku mogła korzystać z niedzielnej Eucharystii.
Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary na tacę i na cele remontowe.
Zapowiedzi III
Damian Kamil Gratunik, stanu wolnego, zam. Cigacice
Monika Łuka, stanu wolnego, zam. Cigacice.
Zachęcamy do korzystania z tygodników katolickich: „Niedziela”, „Gość niedzielny”.

* Psalm 33