Druga niedziela zwykła

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię».
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.
A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».*

Ogłoszenia duszpasterskie na 19 stycznia 2020 roku:
– Przeżywamy tydzień modlitw o jedność Chrześcijan. Modlimy się o dar jedności siły aby nastała jedna Owczarnia. O dar jedności prosił sam Pan Jezus: „Aby wszyscy byli jedno”.
– we wtorek 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a w środę 22 stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
– zakończyła się wizyta duszpasterska w naszej Parafii. Tradycyjnie po oficjalnej kolędzie jest jeszcze kolęda uzupełniająca. Odbędzie się ona jutro po 16.00 a zgłoszenia przyjmuje po mszy lub telefonicznie.
– Intencje Mszalne na ten tydzien:
– czwartek 17.00 ++ Antoni i Waleria Pietkiewicz
– sobota 17.00 + Irena Włoch
– niedziela 9.00 + Henryk Kozik
– niedziela 11.00 + Eugeniusz Czerniak
Prasa katolicka – Niedziela i Gość Niedzielny po 6 złotych na ławce przy wyjściu z kościoła
Życzenia dla jubilatów i solenizantów obfitości łask Bożych i błogosławionych dni w Panu Bogu i z Bogiem.

ks. proboszcz Jerzy Filipkowski

*Czytanie z Księgi proroka Izajasza