Otwarte serducha

Dziś finał akcji anty strzelniczej. Jak się dowiedzieliśmy pod sulechowskim ratuszem akcję zainicjowali mieszkańcy gminy ale poprowadził ją do celu (szczytnego należy dodać) sulechowski radny z Kalska Krzysztof Kluczyński. On też z resztą dzisiaj w umówionym miejscu pojawił się jako…