Park jak Nowy

Dziś w sulechowskim ratuszu burmistrz W. Sołtys i skarbnik gminy M. Klucznik podpisali umowę na ,,Rewitalizacji parku przy ul. Kościuszki”. Umowę z drugiej strony w imieniu wykonawcy podpisał pełnomocnik wykonawcy – firmy SPIDBUD, Pan Zbigniew Krawczyk. Firma pochodzi z Wielkopolski więc należy się spodziewać szybkiej i fachowej roboty. Do wykonania jest w tym parku dużo choć pieniążków nie wiele. Umowa jednak precyzuje dokładnie co wykonawca ma zrobić i do kiedy. Pocieszające jest że z kwoty do zapłaty (1 407 034,27 zł) lwia część pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
W zakres prac wejdzie m.in.:

– wykonania prac rozbiórkowych, ziemnych oraz
demontażowych,
– wykonania robót w zakresie różnych nawierzchni tj.
utwardzenie powierzchni terenu (ścieżek) nawierzchnią
mineralną na podbudowie wzmocnionej oraz standardowej
o właściwościach nie gorszych niż HanseGrand,,
– zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze,
stojaki na rowery),
– budowa ogrodzenia wokół istniejącego stawu,
– modernizacja kamiennej wyspy na stawie,
– wymiana dyszy istniejącej fontanny,
– budowa oświetlenia terenu,
– wymiana tablicy elektrycznej,
– budowa monitoringu terenu,
– wykonania nowej podbudowy,
– wykonanie badań archeologicznych.
Zatem czekamy na finał i niech się ucieszy oko z nowego oblicza tego parku.

Waldek W (z T.R)