Niezapisana księga

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom.
Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Czytanie z Księgi Liczb

Przed nami 365 dni nowego roku jak 365 kart nie zapisanej księgi naszego życia. My jeszcze nie wiemy co na nich zapiszemy. Jest jednak ktoś kto dokładnie ma już zaplanowane (zapisane) te karty. To Pan nasz i stwórca Bóg Ojciec. Nie próbujmy tego zmieniać czy korygować, nie targujmy się z Nim o te zapisy. On jest za nie odpowiedzialny i On je nam zapisał. Czyńmy tak jak nam zapisano. Miejmy to w pamięci i módlmy się o pomyślne rozwiązania naszych trosk.
W piątek 3 stycznia kolejna rocznica śmierci naszego poprzedniego proboszcza Parafii Cigacice, ks. Jana Surowca. Msza święta za jego dusze o 8.30 w Naszym kościele.

ks. proboszcz Jerzy Filipkowski

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: «Abba, ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów