Święta mobilizują

Jak zapraszają to się idzie więc i ja poszedłem. Tym milej było, że znajomych całe mnóstwo spotkać tam można i podzielić tym co najcenniejsze w człowieku – sercem swoim w postaci krwi dla życia ludzkiego ratowania. Dziś w Kalsku do krwi oddania zarejestrowało się 31 osób z całej okolicy (Sulechów, Brzezie, Górzykowo, Kruszyna i Nowy Świat – to na pewno). Z tego krew oddało 26 osób co dało łącznie 11,700 litra krwi. W sumie w Kalsku to była już 19 akcja poboru krwi co daje ponad 173 litry krwi łącznie. Wielu krwiodawców w ten sposób pokazuje swoje przywiązanie do Naszej Gminy i nie jeździ do RCKiK w Zielonej Górze. Wykazują patriotyzm lokalny i w podzięce za zaangażowanie miejscowych aktywistów Sołectwa oraz Stowarzyszeń przychodzą właśnie do szkoły oddawać (dzielić) się tym bezcennym darem.
Następna okazja do ich spotkania w tym miejscu to już 29 lutego.

Podobna akcja odbyła się w środę 18 grudnia br w Cigacicach – Górkach Małych. Tam to właśnie kolejny raz Klub HDK PCK przy Rockwool Polska Cigacice zorganizował, jak się później okazało, rekordową akcję krwiodawstwa z Krwiobusem w tle. Na ich zaproszenie tuż przed świętami a po akcji „Zostań Świętym Mikołajem” odpowiedziało 50 osób (PÓŁ SETKI). Wszyscy Oni z wielką chęcią poddali się badaniu, lustrowaniu a jedynie 46 krwi oddaniu. Podobnie jak w Kalsku parę osób nie spełniło warunków zdrowotnych do oddania krwi. Muszą zatem odczekać chwilę i zgłosić się do Punktu pobrań tym razem w Zielonej Górze bądź gdzieś w okolicy jak będzie jakaś akcja (PSP Sulechów, JW 4488). W Cigacicach zebrano łącznie 20,700 litrów krwi. Brawo WY.

Krwiobus RCKiK z Zielonej Góry
Krwiodawcy z Naszą Cigaciczanką
Pierwej spowiedź rzec by można na piśmie szczera…
… potem rejestracja jak do fryzjera …
…lekarz i krwi badanie robią miłe Panie…
potem już tylko wykrwawienie i można wracać na obiadu jedzenie 🙂