Starszaki też grają

Wczoraj do Sulechowa na Lubuski Przegląd Senioralnych Zespołó Artystycznych zjechały ekipy z Iłowej, Witnicy, Drezdenka, Świebodzina, Kolska, Nowej Soli i Zielonej Góry. Przegląd ten został zorganizowany przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dzieki środkom Województwa lubuskiego w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego seniorów w następujących formach: prezentacje artystyczne, audiowizualne, stoiska promocyjne, wystąpienia, degustacje, konkurs promujący dziedzictwo kulturowe. Ważnym aspektem jest integracja i wzmocnienie współpracy środowiska UTW w województwie lubuskim, poznanie dobrych praktyk w zakresie samoorganizacji, promocja aktywności poznawczej i twórczej seniorów a wszystko to w celu stworzenia marki „Lubuskie Dziedzictwo”. Seniorzy mieli okazję zaprezentować swój dorobek kulturowy, zaprezentowali swoje działania, ciekawe inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne.

Na przeglądzie zaprezentował się:
– Zespół DOMINANTA z Sulechowskiego UTW
– Zespół wokalny UNIWAND UTW przy Centrum Kultury
w Iłowej
-DOBERMENY – UTW w Witnicy działające przy Miejskim Domu Kultury w Witnicy
– Grupa taneczna PERFECT – Zielonogórski UTW
– Zespół PROMYK – OPS CUS Dom Dziennego Emeryta
i Rencisty Kruszyna/ Sulechów
– Grupa taneczna PASJONATA Drezdenecki UTW
– Zespół NIEZAPOMINAJKI – przy Oddz. Rej.Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli
– Zespół TĘCZA z Kolska – przy Oddz.Rej.Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli.
– UTW przy Świebodzińskim Domu Kultury zaprezentował dwudziestoletnie działania w archiwalnych zbiorach zdjęć.
Perfekcyjne występy zespołów oczarowały publiczność zebraną w sali widowiskowo- kinowej Sulechowskiego Domu Kultury.