Łęgowo wybrało

Cały Nasz misterny plan obsługi prasowej 15 etapu Maratonu Wyborczego w Sołectwach Gminy Sulechów wziął w łeb w chwili kiedy okazało się, że na funkcję sołtysa jest jeszcze drugi kandydat (kandydatka). Miało być tak ładnie i szybko i sprawnie … i było. Musimy się poskarżyć jednak na akustykę sali gdzie odbywały się wybory bądź na sprzęt nagłaśniający tam się znajdujący. Na sporą wielkościowo salę można by powiedzieć był nie wystarczający. Słyszalność mimo mikrofonu była nie najlepsza ale mimo tego wybory udało się sprawnie przeprowadzić. Podejrzewamy że wiele do powiedzenia miała przy tym Komisja Skrutacyjna w 100% męskim składzie ale pewnie zaraz odezwą się 😉 Panie. Więc napiszemy tylko że Mariusz Krutelewicz – przewodniczący KS wraz Grzegorzem Jagasem, Radosławem Baszczynem szybko i sprawnie wykonali zadanie im powierzone. Przewodniczenie zebraniu powierzono Piotrowi Miszkiewiczowi z ramienia Rady Miejskiej w Sulechowie ale był też obecny radny Wojciech Szefner. Z ramienia Urzędu byli pracownicy Biura Rady Miejskiej: Bartosz Buda i Krystyna Połujańska, którzy bardzo sprawnie zapoznali mieszkańców z ich prawami i obowiązkami wyborczymi a Pan Bartosz jeszcze wyjaśnił dokładnie kto i jak ma głosować. W wyniku głosowania na sołtysa (zgłoszono 2 kandydatury) wygrał 41 głosami Krzysztof Kasza a rywalka Joanna Płócieniak uzyskała 8 głosów. Na sali w chwili głosowania było 49 osób. Na członków Rady Sołeckiej zgłoszono następujące kandydatury:

  • Czesław Jęcz
  • Łukasz Fornalkiewicz
  • Zofia Malicka
  • Jadwiga Tysz
  • Krystyna Jagas
  • Jarosław Bączkiewicz
  • Anna Malicka

W wyniku głosowania do Rady Sołeckiej wybrano:

Czesław Jęcz 45 głosów za; Zofia Malicka 37 za; Jadwiga Tysz 41 za; Krystyna Jagas 31 za; Jarosław Bączkiewicz 25 za.

Suma sumarum zebranie skończyło się w 68 minuty bez dogrywki.

Gratulujemy nowo i staro wybranym 😉 sołtysowi i Radzie Sołeckiej. Powodzenia w działaniach i sukcesów w walce o swoją wieś.

Nowy – stary sołtys i nowa Rada Sołecka Łęgowa