Leśna Góra wybrała

Mimo że to 13 etap nic złego się nie stało. Nie było żadnego pH ani pechu. Został wybrany ten co miał zostać sołtysem i wybrali go Ci co mu zaufali poprzednio ale po kolei jak to mawiał Nasz znajomy Kolejarz.

Zebranie tradycyjnie chyba już otwarto z lekkim poślizgiem gdyż obecnemu sołtysowi wydawało się że jest za mało osób w stosunku do tego co obiecali sąsiedzi. Przewodniczący zebrania Stanisław Kaczmar radny Rady Miejskiej w Sulechowie (mieszka na wsi startował z miasta) rozpoczął je prawie z dziesięciominutowym opóźnieniem kiedy na sali było już 9 osób. Po powitaniu i przedstawieniu celu spotkania przekazał głos pracownikowi Biura RM Bartoszowi Budzie, który sprawnie i szybko zorganizował komisję skrutacyjną  i przedstawił  zasady głosowania i kartę do niego. Następnie przyjął zgłoszenia kandydatów na sołtysa, aż jeden – Maciej Wierzbicki (dotychczasowy sołtys). Następnie w czasie kiedy obecny sołtys przedstawiał sprawozdanie ze swojej kadencji drukowały się karty wyborcze. Mieszkańcy nie mieli innych kandydatów a do komisji skrutacyjnej sami się zgłosili Ci co nie chcieli kandydować na żadne funkcje w sołectwie. Byli to Janusz Woszczyk, Aldona Król i Maria Sadło. Bardzo sprawnie komisja wydawała karty do głosowania i już po 10 minutach było wiadomo ile głosów dostał obecny i jedyny kandydat na sołtysa. Maciej Wierzbicki w glosowaniu tajnym na 49 uprawnionych do głosowania i dziesięciu obecnych na sali mieszkańców dostał 10 głosów. Musimy przyznać że tak uważnych mieszkańców dawno nie widzieliśmy na zebraniach gdyż w każdej niemal wsi były głosy nieważne.

Po przyjęciu zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej wsi Leśna Góra komisja skrutacyjna pracowała nad protokołem a karty się drukowały za sprawą Pana Bartosza. W tym czasie przewodniczący zebrania wyjaśniał tematy związane z polityką gminną na którą zareagował członek komisji skrutacyjnej nie zgadzając się z nim w kwestii strajku nauczycieli.

Karty się wydrukowały i aby zażegnać spór przystąpiono do głosowania i już tematu nie kontynuowano. W wyniku wyborów wszyscy trzej kandydaci a raczej kandydatki uzyskały maksymalne poparcie i weszły w skład RS o kształcie której mieszkańcy zadecydowali przed rozpoczęciem tej części zebrania (3, 4 czy 5 członków RS). Rada Sołecka wsi Leśna Góra to obecnie: Iwona Wierzbicka< Katarzyna Mickiewicz i Jadwiga Biegańska.

Gratulujemy sołtysowi ponownego wyboru oraz Paniom za chęć pracy na rzec swojej małej ojczyzny. Brawo