12 etap

Maratonu ciąg dalszy. Mimo że to już 12 spotkanie wyborcze w Naszej gminie (i jeszcze prawie tyle do końca) z twarzy pracowników biura Rady Miejskiej nie schodzi uśmiech i na żarty ich stać w każdej chwili. Tak też było i dzisiaj w Kijach gdzie wraz z  przewodniczącym Przemysławem Pokładem i ponad pięćdziesiątką mieszkańców wsi Kije (jedna z trzech największych w gminie) wybierano sołtysa i Radę Sołecką. To jak i poprzednie zebrania mają wiele cech wspólnych. Podstawowa cecha spotkań przy „urnie” to ponad 50 – osobowa frekwencja niemal w każdej wsi (Brzezie – ponad 150). druga cecha wspólna to jeden kandydat na sołtysa, w większości wypadków to ten sam co był dotychczas. trzecia wspólna cecha to szybkie wybory sołtysa i do domu. Rady sołeckie średnio wybierało już nieco ponad 30 osób, które zostały do końca.

W Kijach też kandydat był jeden, wybrany ponownie zdecydowaną ilością głosów (pare nieważnych głosów :/). Następnie krótka i szybka decyzja o 5 osobowej Radzie Sołeckiej. Następnie szybko wskazano kandydatów i szybko odbyte wybory, choć do urny kolejka się ustawiała (trzeba było więcej krzyżyków postawić). Do pomocy sołtysowi Romanowi Wilczyńskiemu wybrano pomocników w osobach:

  • Rusiniak Krzysztof – 38 głosów
  • Machacz Marcin – 33 głosy
  • Wróblewska Joanna – 31 głosy
  • Jankowski Tomasz – 29 głosów
  • Pilarczyk Agnieszka – 24 głosy

Nad poprawnością głosowania i liczenia głosów wyjętych z urny czuwała Komisja Skrutacyjna w osobach:

Anna Wróbel, Jakub Tymura, Węgrzyński Piotr.

Wszystkim wygranym gratulujemy, przegranych wspieramy a za miłe przyjęcie kijowianom dziękujemy.

Komisja skrutacyjna czeka na sołtysa aż zakończy sprawozdanie (gotowa do pracy)

Ruszyło głosowanie na sołtysa

Głosowanie na RS wymaga więcej czasu bo więcej krzyżyków trzeba postawić to i ustawiła się kolejka do zasłonki