Info z ratusza

Jak donosi portal miejski Gminy Sulechów w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, mogą oni składać wnioski o zwrot podatku.

Oto cały komunikat:

Burmistrz Sulechowa informuje, że w dniu 5 marca 2019r. ogłoszona została zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. u. z 2019 r. poz. 428), która weszła w życie z dniem 6 marca 2019r.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 31 marca br.
Do rozliczenia będą kwalifikowane faktury na zakup oleju napędowego oznaczonego kodem:
– CN 2710 19 43 do 2710 19 48 ,
– CN 2710 20 11 do 2710 20 19,
– CN 3826 00.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Wojciech Sołtys