Czas narad

Początek roku to czas podsumowań roku ubiegłego. Czas sprawozdawczości ale i planowania przyszłości. Zamierzeń na najbliższe miesiące ale i na cały rok. Tym sposobem spotykają się Nasze lokalne stowarzyszenia i organizacje.  W sali wiejskiej (bo tam najprzyjemniej) spotkały się już Aktywne Babeczki (zresztą już nie raz), Ochotnicza Straż Pożarna Cigacice a także Stowarzyszenie Regionu Cigacic. Po zmianie prezesa stowarzyszenie to działa zupełnie inaczej, prężniej i skuteczniej. Pod nowymi rządami Pani Basi zdążyło już zdobyć drugie miejsce w konkursie na najpiękniejszą wieś lubuską. Dziś się spotkało ponownie by omówić bieżące, nie cierpiące zwłoki sprawy. Wkrótce opiszemy szczegóły a tymczasem nadmienimy tematy poruszone przez członków tego zacnego grona:

  • monitorowanie skażenia powietrza w Cigacicach
  • podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • kontrowersyjna inwestycja przygotowywana w niedalekim sąsiedztwie Regionu
  • spotkanie z Radnym okręgu Cigacice

W związku z ostatnim punktem, wstępnie ustalono że w poniedziałek o godzinie 18.00 odbędzie się jego spotkanie z mieszkańcami okręgu wyborczego (całej pięciowsi). Zapraszamy do sali wiejskiej na 18.oo w poniedziałek 18 lutego. Jak będzie dużo Nas to przeniesiemy się do Szkoły obok.