Wybory sołtysów …

… czas zacząć.  Wg statutu Gminy Sulechów w trzy miesiące od ukonstytuowania się Rady Miejskiej powinny nastąpić wybory przedstawicieli mieszkańców wsi. Wydaje nam się, że termin już nieco przekroczony ale już wkrótce będzie znany oficjalnie terminarz wyborów w poszczególnych sołectwach. My już go znamy i prezentujemy dla Państwa.

Kolorowo zaznaczyliśmy wybory we wsiach Regionu Cigacic.