Budujemy mosty…

… bez Pana starosty. Za to burmistrzów trzech się zebrało i nawet w jednej myśli się zgadało. Konkretnie to od wielu lat mieszkańcy wykluczonych komunikacyjnie miejscowości leżących po jednej i drugiej stronie Odry na wysokości Brodów i Pomorska domagają się skomunikowania z Zieloną Górą bo mimo takiej bliskości (około 10-12 km) miasta i dwóch promów w okolicy często muszą nadrabiać kilkadziesiąt kilometrów dziennie oby regularnie móc się wstawiać w pracy, która daje im utrzymanie. Takie eskapady każdego dnia przy niskich stanach rzeki lub spływającej krze lub też nadmiernym stanie wody w rzece kumulują w Nich większą złość i bezradność sytuacji, powodują zwiększone koszty dojazdu i straty na stanie zdrowia (nie tylko psychicznego).

W związku z powyższym nowy burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, doskonale rozumiejąc potrzeby mieszkańców tych terenów jak i potrzeby własnej gminy temat ten podejmuje przy każdej sprzyjającej okazji. Pozytywna atmosfera wytworzyła się również po deklaracjach rządu obecnej kadencji w sprawie programu Mosty Plus. Temat ten został również poruszony przez burmistrza Sołtysa na posiedzeniu radnych wojewódzkich w sulechowskim ratuszu (7 lutego 2019) oraz na spotkaniu włodarzy Sulechowa, Czerwieńska i Zielonej Góry z marszałek Polak (8 lutego). Jednego dnia wice marszałek Jabłoński a drugiego dnia Polak potwierdza chęć dążenia do tego samego celu jakim jest most w Pomorsku. Zapewne to jeszcze potrwa ale jest zachęta ze strony władzy RP (80 % finansowania przedsięwzięcia) oraz zgody samorządów zainteresowanych na uzbieranie reszty. Tymczasem należy prosić Boga o umiarkowany stan wody w Odrze i jak najmniej kry na niej. Lekkie zimy też wskazane aby nie pojawiała się kra a wiatr żeby nie wiał za mocno.