Stówa PCK

Jutro od 12.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze będziemy świętować  100 lecie Polskiego Czerwonego Krzyża* (przypadające na 18 stycznia).  Świętowanie zaczynamy w MZL wernisażem wystawy o PCK na której zobaczymy:

– dyplom i odznakę Węgierskiego Czerwonego Krzyża z 1956 przekazaną Zarządowi Wojewódzkiemu PCK w ramach podziękowań za przekazaną krew od naszego społeczeństwa

– plakaty i wydawnictwa promocyjne PCK

– artykuły prasowe z gazet

– publikacje PCK

– sztandary, odznaczenia, dyplomy

oraz materiały przekazane przez darczyńców i wiele innych pamiątek.

Wystawa eksponowana będzie w Muzeum do 27 stycznia.

 

* Organizacja została utworzona tuż po odzyskaniu Niepodległości 18 stycznia 1919 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski. Zwołano wówczas naradę wszystkich działających pod zaborami organizacji, kierujących się w swym działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Podczas posiedzenia, odbywającego się pod patronatem Heleny Paderewskiej, powołano do życia Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym jego prezesem został Paweł Sapieha. Pierwotną nazwę organizacji zmieniono w 1927 roku na „Polski Czerwony Krzyż”.

więcej o wystawie TUTAJ