Powiat radzi?

Jak informuje na swojej stronie Starostwo Powiatu Zielonogórskiego (były właściciel mostu w Cigacicach), podobnie jak w latach poprzednich uruchamiają w porozumieniu z Gminą Sulechów bezpłatne punkty nieodpłatnego prawnego poradnictwa obywatelskiego. Harmonogram pracy punktu zlokalizowanego w Naszej gminie (OPS Sulechów ul. Jana Pawła II 52) wygląda następująco:

adwokat od 8.00 do 12.00 od poniedziałku do czwartku

radca prawny od 8.00 do 12.00 w piątki

Punkt prowadzony będzie przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie wpierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a / 2. tel 68 4548247

Punkt ten, podobnie jak te w Kargowie, Czerwieńsku, Trzebiechowie będzie udzielać nieodpłatnego poradnictwa prawnego i nieodpłatnych porad obywatelskich.

Zapraszamy do Sulechowa do OPS nad Biblioteką Publiczną.

Więcej szczegółów >>>>>>