Ojczyznę Naszą …

Kolejny dzień obchodów, kolejne wydarzenia małe i duże w których liczne rzesze społeczeństwa biorą udział identyfikując się z Polską i z tym co Ona przeżyła. Marsze, biegi, Msze za Ojczyznę, spotkania pod pomnikami i koncerty pieśni patriotycznych w wykonaniu małych i dużych obywateli miast i wsi. Dziś w Sulechowie od rana trwają również obchody tego niezwykłego święta. Najpierw Msza święta z udziałem Wojska Polskiego, przemarsz pod pomnik, przemowy i odznaczenia a potem wiązanki kwiatów pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego. Przed nami jeszcze koncert w sali Zboru sulechowskiego o 17.00 i tradycyjne spotkanie w Delicjuszu. Będzie historycznie, patriotycznie i przede wszystkim narodowo. Zapraszamy wszystkich chętnych małych i dużych aby oddać cześć i chwałę wszystkim tym którzy za nas walczyli i polegli (nie mylić z tymi co zginęli w katastrofach).

Tymczasem Ci co nie mogli być w Sulechowie, mieszkańcy Naszego Regionu w obchodach tej niezwykłej rocznicy (jedynej takiej) wzięli udział we Mszy świętej w kościele Parafialnym w Cigacicach. Słowo Ojczyzna przewijało się często w słowach księdza Proboszcza a na zakończenie odprawił Nabożeństwa za Ojczyznę, które zakończyliśmy odśpiewaniem Hymnu i Roty.

Błogosław Panie Ojczyznę Naszą,

po Mszy świętej za Ojczyznę przemarsz pod pomnik Chwały Oręża Polskiego

Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji politycznych i branżowych…

delegacje szkół w gminie Sulechów…

kompania honorowa 5 PA z Sulechowa wraz z nowo mianowanym dowódcą oraz …

licznie mieszkańcy Gminy Sulechów…

i niedawno wybrany nowy burmistrz Wojciech Sołtys z małżonką (po lewej)

Po uroczystości pozostałej na długo w pamięci pod pomnikiem zostały kwiaty i wiązanki złożone przez uczestników uroczystości

zdjęcia: Krzysztof Staśkieło