Dobrze jest śpiewać…

Kto śpiewa Panu, modli się dwa razy – stara prawda powtarzana nie raz przez chrześcijan przy dzisiejszym psalmie 92 nabiera świeżego blasku.
Dobrze jest śpiewać, Tobie Panie Boże

Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Dobrze jest śpiewać, Tobie Panie Boże

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie na 11 niedzielę zwykłą 16 czerwca 2024 roku

 1. Dziś 12 rocznica sakry biskupiej – Bpa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego.
  Modlimy się w intencji Pasterza naszej Diecezji.
 2. We wtorek przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna głównej Patronki naszej Diecezji. Msza św o godz. 8.30.
 3. W czwartek przypada rocznica urodzin Bpa Seniora a Stefana Regmunta.
  Pamiętajmy o modlitwie w int. Jubilata.
 4. W piątek zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
  Msza św o g. 8.00…
  Na Mszę św zapraszam uczniów, rodziców nauczycieli… Zapraszam uczniów do spowiedzi…
 5. Intencje Mszy świętych:
  wtorek g. 8.30 – za Parafian
  środa 18.00 za Parafian
  piątek g. 8.00 – za Parafian
  sobota 18.88 DB z racji urodzin
  niedz g. 9.00++ z rodz. Kaczmarczyk: Marianna (28 roczn.śm.) Stanisław i Tadeusza
  niedziela -11.00 Małgorzata Maćkowiak (int.od uczestn.pogrz.)
 6. Tygodniki:
  Niedziela, Gość Niedzielny (oba po 10 zł)… numer dodatkowy Gościa – Historia Kościoła (12 zł)…

Proboszcz ks. Jerzy Filipkowski

Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawoś
ci.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Całość opracował
WJW