Odkrył krew

Dziś świętujemy Światowy Dzień Krwiodawstwa. Najważniejsze chyba ze świąt dedykowanych krwiodawcom. Obchodzone 14 czerwca czyli w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 roku odkrył grupy krwi, za co dostał Nagrodę Nobla kilka lat później.

Zdjęcie zapożyczone

Święto zostało ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Jako Zasłużony dla Zdrowia Narodu, wieloletni krwiodawca w spoczynku, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim krwiodawcom płci obojga za ten piękny dar płynący prosto z serca. Ilu by nas nie było – i tak krwi zawsze będzie za mało. Jeden szpital, dziennie potrzebuje (w celu ratowania życia) nawet kilkadziesiąt donacji krwi a jeden krwiodawca raz na 6 tygodni może oddać tylko jedną donację.

Zbliż się okres letniego wypoczynku kiedy krwi jest szczególnie potrzebne więcej (z powodu licznych zdarzeń drogowych) a krwiodawcy jak zwykli ludzie także pragną odpocząć.

Kończąc życzę IM zdrowia, zdrowia, zdrowia i ogromnej satysfakcji z tego co czynią dla bliźnich.

Waldek W.