Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 10 niedzielę zwykłą 9 czerwca 2024 roku

 1. Dziś przy wyjściu z kościoła do puszek zbieramy na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno – Teologiczny w Zielonej Górze.
 2. W sobotę 15 czerwca w Rokitnie, centralne uroczystości odpustowe ku czci naszej Patronki Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej (godz. 12.00)
 3. W przyszłą niedzielę – 12 rocznica sakry biskupiej naszego Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Pamiętajmy w modlitwie o naszym pasterzu.
 4. Intencje mszy świętych na najbliższe dni:
  środa ………………. 18.00 +Arleta Subsar-Lukawski (rocznica śmierci),
  czwartek ………… 18.00 +Jadwiga Herman (intencja od firmy pogrzebowej Rzepeccy)
  piątek …………….. 18.00 ++ z rodziny Aborowicz, Zajul, Adamiak, Powęskich i Świderskich.
  sobota ……………. 17.00 Msza ślubna
  niedziela …………. 9.00 ++ Regina, Tadeusz, Andrzej Duran
  ………………………… 11.00 ++ Jan, Andrzej i ++ z rodziny
 5. Adoracja w ciszy w piątek po mszy wieczornej (bez wystawienia)
 6. Tygodniki katolickie po 10 zł na stoliku przy wyjściu z kościoła.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła – za tą posługę w dzieło naszej Parafii.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia *

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

* Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc))

Uwaga, w związku ze śmiercią Pani Franciszki Pietkiewicz – jutro dopiero będzie wiadomo kiedy pogrzeb, który na pewno będzie w Cigacicach.

Dodaj komentarz