Piękniej w Cigacicach

Kościół, szkoła, sala wiejska i przedszkole. Powyżej taras widokowy z lunetą na świat. Niestety nie Nowy ale ten pozostały, położony na południe od tego centrum Cigacic.

Wiele razy już wspominaliśmy, że Nasza Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza (dawniej, podobno innego komunistycznego pisarza), to nasze cigacickie centrum kultury. Oprócz wymienionych wyżej obiektów mamy tam boiska szkolne (asfaltowe i trawiaste), wiejski plac zabaw, plac z miejscem na ognisko i wiatę do spotkań integracyjnych.

Jak się okazuje teraz, za kilka dni to miejsce wypięknieje jeszcze bardziej. Właśnie rozpoczęto prace remontowe przy przedszkolu (od strony kościoła). Rozebrano stare ogrodzenie, mocno naruszone już zębem czasu. Zdemontowano stare „zabawki”, również nadgryzione zębem czasu. Następnie zdjęto warstwę ziemi obniżając poziom gruntu. Wszystko to w celu stworzenia nowego miejsca do zabawy dla przedszkolaków, którzy już teraz z ciekawością wyglądają przez okna – co się tam dzieje.

Z inicjatywy dyrektora zespołu edukacyjnego (szkoła + przedszkole) Pani Ewy Leśniak – Borzęckiej, Gmina Sulechów wygospodarowała prawie 100 tysięcy złotych na restauracje tego przedszkolnego przybytku. Jego realizacją zajęła się firma zewnętrzna, która do 8 maja ma czas na zakończenie inwestycji.

Teoretycznie, wg prezentowanego widoku – wszystko jest możliwe. Inwestycja będzie zakończona w terminie. Liczymy tylko, że urządzeń dla dzieci będzie znacznie więcej.

Dzięki odnowieniu tego miejsca w Cigacicach na pewno, w reprezentacyjnym miejscu dużo ładniej.

Tekst i foto – WJW