Single na trackach

Dziś w Sulechowie wiele się działo. W końcu Święta za pasem. RKO zatwierdziło (przyjęło bez uwag) budżet Gminy Sulechów za 2022 a burmistrz podjął kolejne decyzje istotne dla swoich mieszkańców.

Dziś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulechów Jarosław Pańczuk wraz z Burmistrzem Sulechowa Wojciechem Sołtysem podpisali porozumienie w ramach którego na terenie Nadleśnictwa Sulechów jeszcze w tym roku powstanie sieć tras rowerowych o nazwie Bikesul Singletrack.

Będzie to pierwsza w województwie lubuskim tak obszerna i rozbudowana sieć szlaków rowerowych z których znamienitą większość będą stanowiły naturalne singletracki. Łączna długość udostępnionych tras wyniesie bagatela około 45 km!!! Miłośnicy rowerów i pięknej przyrody będą mieli co robić. Prace nad przygotowaniem tras trwały od ponad roku i poza kwestiami organizacyjno – prawnymi w głównej mierze dotyczyły wyznaczenia takich przebiegów tras aby mogły one służyć w niezmienionym kształcie przez najbliższe lata.
W tym jak i pozostałych aspektach przygotowawczych współpraca Gminy Sulechów i Nadleśnictwa Sulechów przebiegała rewelacyjnie. Ogromny wkład i zaangażowanie w realizowany projekt wniosła też będąca pomysłodawcą grupa rowerowa Bikesul.

Wszystkie trasy zostaną wyznaczone i czytelnie oznakowane w terenie. Przygotowanych będzie kilka zalecanych wariantów trasy, jednak jedną z ich zalet będzie to iż z uwagi na gęstą sieć łączników sami będziemy mogli w czasie jazdy decydować o tym ile danego dnia chcemy przejechać. Zdecydowana większość tras wiedzie pięknymi leśnymi singletrackami – wąskimi odcinkami na których w ostatnich 15 latach odbywały się zawody z cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Nie zabraknie wymagających podjazdów i iście górskich zjazdów.

Charakterystyka trasy skierowana jest na dobrą zabawę po pięknie ukształtowanym terenie i podziwiania walorów fauny i flory Nadleśnictwa Sulechów. Jazda po niezwykle popularnych w ostatnim czasie singletrackach przysparza niezwykle dużo wrażeń i pozytywnych emocji. Posiadanie na naszym terenie tak wspaniałej sieci tras z całą pewnością przyczyni się do jeszcze większej aktywizacji sportowej mieszkańców Gminy Sulechów i całego regionu.Wykonanie oznakowania planowane jest na II i III kwartał tego roku.

Operatorem szlaku będzie OSiR „Sulechowianka” w Sulechowie.

Tekst i zdjęcia TR