Planowanie planów

Jak usłyszałem od naszego informatora: kończy się kadencja i zaczyna się d… palić. Sprawa dotyczy również każdego z nas i oby wszystko się ułożyło po myśli.

Pomyślał by kto. . .
Super szybka a raczej wczesna pora jak dla radnych Rady Miejskiej w Sulechowie to 7.30 chociaż wielu z nich o tej porze zaczyna regularną pracę zawodową. Jutro o tej właśnie godzinie rozpoczyna się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, której tematem będzie jeden punkt. Mianowicie Burmistrz Sulechowa zwrócił się do Przewodniczącego RM o pilne zwołanie Sesji RM jednocześnie przekazując projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów wraz z uzasadnieniem i prośbą o włączenie ich do porządku obrad.

Dokumenty złożone zostały z porządnym uzasadnieniem w dniu 27 marca 2023 roku. Sesja już jutro, 30 marca o 7.30

Waldek Włodek