Pan widzi serce

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla».
Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan».
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 niedzielę Wielkiego Postu 19 marca 2023 r

 1. Od dzisiejszej niedzieli, przez trzy kolejne niedziele – Gorzkie Żale po mszy św. o 11.00
 2. Jutro obchodzimy, przeniesioną z racji niedzieli Wielkiego Postu, uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP.
 3. W sobotę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia przypada Narodowy Dzień Życia. Okazja do podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą.
  Tego dnia też przypada 31 rocznica ustanowienia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii od najbliższego piątku do niedzieli. Spowiedź w sobotę od 9.30 do 10.00 i po południu od godz. 16.30 (17.00).
  Plan Rekolekcji:
  piątek: 9.45 – nauka w szkole – przygotowanie do spowiedzi
  10.15 – spowiedź dla uczniów
  10.45 – Msza święta z nauką rekolekcyjną
  17.30 – Droga Krzyżowa i msza z nauką rekolekcyjną
  sobota: 9.30 – spowiedź,
  10.00 – msza święta z nauką
  16.30 – (17.00) – spowiedź
  18.00 msza święta z nauką
  niedziela: 9.00 – msza święta z nauką
  11.00 msza święta, gorzkie żale z nauką

  Ofiary składne na tacę w czasie rekolekcji – tradycyjnie zostaną przekazane jako nasze podziękowanie dla ks. rekolekcjonisty
 5. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzamy świecie Caritas na wielkanocne stoły. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na remont i doposażenie Schroniska Aktywizującego z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach i tradycyjnie w naszej diecezji – dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia (20 zł).
 6. Z przyczyn oczywistych, w piątek nie będzie adoracji w ciszy.
 7. Intencje mszy świętych na nadchodzące dni:
  czwartek – 18.00 DB Monika i Zofia,
  piątek – 09.45 0 za Parafian
  ………… – 18.00 + Marian
  sobota – 10.00 ++ Marianna i Kazimierz,
  …………. – 18.00 + Helena Kubiak
  niedziela – 09.00 – Maria i Eugeniusz Rząsa
  …………….. – 11.00 DB Mariola z rodziną
  …………….. 12.30 + Franciszek Kilian
 8. Polecam prasę katolicką, oba tygodniki po 10 zł.

ks. Jerzy Filipkowski

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida.”*

* Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13)