Dlaczego Nie

Ależ oczywiście, że tak dla wszelkich inicjatyw poszerzających kręgi zainteresowań dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi czy fizycznymi. Każde działanie jest jak najbardziej pożądane i wskazane.

W związku z powyższym dziś w Sulechowie w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie odbyła się III Olimpiada Przedszkoli Specjalnych.
Organizatorem Olimpiady byli:
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie,
– Przedszkole Specjalne „BAJKA”
– oraz Stowarzyszenie „Dlaczego Nie”.

W Olimpiadzie wzięły udział dzieci z:
Międzyrzecza, Gorzowa, Słubic
Sulęcina, Świebodzina, Zielonej Góry
i Sulechowa (Przedszkola Specjalnego „BAJKA” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie).

Mała Olimpiada ma charakter rekreacyjno-sportowy i jest jedyną tego rodzaju imprezą w województwie lubuskim skierowaną do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym.

Na podstawie @Gmina Sulechów WW