Zmiłuj się, Panie

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”
*

Środa Popielcowa zwana Popielcem to Pierwszy dzień Wielkiego Postu rozpoczynającego u chrześcijan 40 dniowy okres postu. W Środę Popielcową nie wolno wiernym spożywać mięsa. Wierni tego dnia, są zobowiązani do zaledwie jednego sytego posiłku w ciągu dnia, oraz dwóch lekkich. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. W 2023 roku Środa Popielcowa wypada 22 lutego.

Dziś w naszej Parafii odbyły się dwie msze z tej okazji, na których Proboszcz posypywał głowy wiernych popiołem, który wcześniej poświęcił. Wydarzenie to w naszej Parafii przyciągnęło do kościoła nieco więcej wiernych niż w zwykłą niedzielę.

Przy okazji Proboszcz Jerzy ogłosił, że w związku z jego wyjazdem na pogrzeb do Parafii, w której pracował wcześniej, nie odbędzie się w czwartek msza wieczorna.

Kolejna zmiana w kościele katolickim to kolor ornatów na fiolet, który będzie obowiązywał do Wielkanocy.

Środowy wystrój kościoła w Cigacicach

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».„*

* Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)

Waldek Włodek